GIẢM 5% HỌC PHÍ KHI MUA THEO NHÓM 2 HỌC VIÊN TRỞ LÊN

Chuyên viên
LienVietPostBank thông báo tuyển dụng nhiều vị trí
27 Tháng Bảy, 2017
Tuyển dụng chuyên viên tư vấn tuyển sinh
27 Tháng Bảy, 2017
 1. Tên chương trình: Giảm ngay 5% học phí khi mua theo nhóm 2 học viên trở lên
 2. Đặc điểm: Đây là chương trình ưu đãi học phí cho học viên khi mua theo nhóm 2 người trở lên, giúp cho học viên càng đi học đông theo nhóm càng được ưu đãi học phí.
 3. Đối tượng: Học viên tham dự khóa học do DVH EDU tổ chức
 4. Học phí: Theo biểu giá niêm yết có hiệu lực từng thời kỳ
 5. Khóa học:
  1. Vị trí Giao dịch viên
  2. Vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  3. Vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  4. Vị trí Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
 6. Lợi ích: Giảm ngay 5% học phí cho từng khóa học