GIỚI THIỆU

Nhằm mục đích giúp sinh viên có nơi thực tập, được trải nghiệm trong một môi trường thật về hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Viện Đào tạo Tài chính Ngân hàng DVH triển khai chương trình “Thực Tập Hưởng Lương” cho sinh viên các trường Học viện Ngân hàng, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Đại học Thương mại và các Trường Đại học có khối ngành Kinh tế:

THỜI GIAN THỰC TẬP

2 tuần hoặc 2 tháng hoặc 3 tháng thực tập ở các Tổ chức tín dụng đối tác Viện Đào tạo Tài chính Ngân hàng DVH.


LỢI ÍCH KHI THAM GIA KHÓA HỌC

 • Được thực tập và hưởng lương. (1) Mức lương cố định tối đa 800 nghìn/tháng (tối thiểu 12 buổi/tháng); (2) Thưởng kinh doanh= 0,5% * số tiền huy động vốn hoặc cho vay * số tháng/12; (3) và 200 nghìn/01 thẻ Visa. Số tiền thưởng tính theo số phát sinh trong tháng. Lương cố định được trả theo ngày làm việc thực tế.
 • Được hưởng phụ cấp tiền điện thoại, xăng xe .
 • Được cấp Thư xác nhận làm việc, thực tập sau khi hoàn thành thực tập.
 • Được hướng dẫn viết, sửa CV bởi các Chuyên gia cao cấp Ngân hàng.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP


 1. Tổng quan về hoạt động NHTMCP và Định hướng nghề nghiệp
 2. Sản phẩm Tín dụng KH Doanh nghiệp, KH Cá nhân
 3. Sản phẩm Huy động vốn KHDN, KHCN
 4. Sản phẩm Bảo lãnh
 5. Sản phẩm Tài trợ thương mại
 6. Kỹ năng Bán hàng
 7. Kỹ năng chốt sale
 8. Kỹ năng Email
 9. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán
 10. Kỹ năng tìm kiếm việc làm
 11. Kỹ năng viết CV
 12. Kỹ năng trả lời phỏng vấn
 13. Lập tờ trình tín dụng
 14. Telesale
 15. Roadshow, tiếp cận và tư vấn khách hàng
 16. Chương trình Local MKT
 17. Chương trình tiếp cận Salon ô tô
 18. Chương trình tiếp cận Dự án bất động sản
 19. Chương trình cho vay vào các Hiệp hội, ban ngành

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Tất cả các ứng viên đang muốn có một công việc trong ngành ngân hàng
Sinh viên năm 3,4 đang học các ngành tài chính ngân hàng, kinh tế, kế toán…vv
Sinh viên đã tốt nghiệp đại học
Người đang đi làm tại các lĩnh vực khác muốn chuyển sang ngành tài chính ngân hàng

GIẢNG VIÊN

Giảng viên là các Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khối của Hội sở, Trưởng phòng của các Ngân hàng uy tín trên Toàn quốc
ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NGAY VÌ
Chương trình thực tập chỉ có 20 suất thực tập dành cho 20 BẠN phù hợp và nhanh nhất